Over Ons

Bureau VRIJ BAAN is in 2012 opgericht door Jeroen Venneman vanuit de behoefte om kwetsbare jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt. Na meer dan 20 jaar ervaring in de commerciële dienstverlening en een opleiding tot jobcoach deed hij eerst ervaring op bij een jobcoachorganisatie. Vervolgens besloot hij op eigen kracht zijn weg te vervolgen als ondernemer binnen de sociale dienstverlening. Daarbij zocht hij samenwerking met andere jobcoachorganisaties, het UWV, diverse gemeentes, welzijnsorganisaties en andere betrokkenen.

Ruim 11 jaar later is Bureau VRIJ BAAN nog steeds actief als re-integratiebureau en jobcoachbureau met name voor kandidaten met een indicatie Wajong, banenafspraak of WIA. Zij hebben in veel gevallen extra aandacht nodig vanwege een fysieke, mentale en / of psychische beperking.
Bij een aantal bedrijven in de regio zijn meerdere kandidaten aan het werk onder begeleiding van Bureau VRIJ BAAN. Onze werknemers zijn op dit moment bijvoorbeeld actief binnen een magazijnomgeving, een supermarkt, de ouderenzorg of als fotograaf, fietstechnicus, zelfstandig webdeveloper, makelaar, ervaringsdeskundige, administratief medewerker, schoonmaker, etc. De medewerkers starten meestal met een proefplaatsing of werkervaringsplaats, vaak met opbouw van uren, om de integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vervolgens krijgen ze bij gebleken geschiktheid een tijdelijk contract en zijn sommigen inmiddels zelfs in vaste dienst.

Bureau VRIJ BAAN werkt graag samen met kandidaten binnen genoemde doelgroepen die de juiste motivatie hebben om aan de slag te gaan in een passende werkomgeving.
Daarnaast willen wij heel graag in contact komen met maatschappelijk betrokken ondernemers die aantoonbaar voldoende begrip en geduld hebben en een passende werkplek kunnen bieden voor een medewerker uit één van de doelgroepen

Bureau VRIJ BAAN...

  • adviseert bedrijven, organisaties en instellingen over de omstandigheden waaronder de integratie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt plaats kan vinden en informeert over de voordelen die de aanname van een dergelijke werknemer met zich meebrengt.
  • neemt een werkgever kosteloos de administratieve zorgen uit handen ten aanzien van alle benodigde aanvragen. Daar waar mogelijk werken wij de werknemers in op de werkplek worden ze verder begeleid totdat ze zelfstandig voor u kunnen werken en hun talenten volledig kunnen benutten.
  • vervult de rol van regisseur, adviseur, procesbewaker, uitvoerder, bemiddelaar en vertrouwenspersoon naar alle betrokkenen zoals werknemer, werkgever, UWV, gemeente of andere betrokken organisaties en personen.

Bureau VRIJ BAAN werkt samen met de volgende bedrijven op het gebied van re-integratie en jobcoaching:

www.enroutebv.nl
Samenwerkingspartner Bureau VRIJ BAAN

 

Hieronder een aantal links naar websites van overige samenwerkingspartners of websites van organisaties met relevante informatie:

www.f2it.nl

Ontwerp website

www.eenanderbureau.nl
Ontwerp logo

www.belastingdienst.nl
Hier kunt u informatie vinden over bijvoorbeeld Jonggehandicaptenkorting.

www.cnvjongeren.nl
Op deze site vindt u interessante informatie over onder andere bijbanen, vakantiewerk en stages.

www.mee.nl

MEE is een onafhankelijke organisatie die gratis advies en ondersteuning geeft. Op de website vindt u altijd een MEE-kantoor in de buurt.

www.uwv.nl/wajong
Informatie over de Participatiewet

www.werk.nl

Informatie voor werkzoekenden en werkgevers (onder andere vacatures)

www.werkenmeteenbeperking.nl
Werken met een beperking: het kan! Kijk op deze site hoe.

www.werkhoezithet.nl

Voor en door werkenden, ondernemers, dienstverleners, opleiders, HR-professionals, uitkeringsinstanties, onderzoekers en belangenbehartigers