U wilt een klacht indienen?

U bent bijvoorbeeld ontevreden over de wijze waarop u behandeld bent door Bureau VRIJ BAAN. Als werkgever kunt u bijvoorbeeld ontvreden zijn over de dienstverlening van Bureau VRIJ BAAN. Hierover kunt u dan een klacht indienen middels het klachten-formulier.

Het indienen van een klacht is procedureel vastgelegd. De procedure voor het indienen van uw klacht en de afhandeling van uw klacht door Bureau VRIJ BAAN staat hieronder beschreven.

Bureau VRIJ BAAN garandeert u dat uw klacht serieus wordt genomen.  Bureau VRIJ BAAN zal uw klacht vertrouwelijk behandelen.

 

Waarover kunt u een klacht indienen

Indien u van mening bent dat de betrouwbaarheid, deskundigheid, klantvriendelijkheid, invoelend vermogen, snelheid, toegankelijkheid of zorgvuldigheid van de dienstverlening of de begeleidende adviseur niet overeenkomt met hetgeen met u is afgesproken kunt u een klacht indienen.

Bureau VRIJ BAAN begeleidt mensen die een veranderingsproces doormaken. Daarbij benadert Bureau VRIJ BAAN zijn kandidaten op een respectvolle wijze, op basis van gelijkheid en vanuit een visie dat ieder individu uniek is. Tegelijkertijd is de inzet van Bureau VRIJ BAAN soms confronterend maar altijd recht door zee. Dit kan leiden tot emotionele fricties tussen adviseur en kandidaat. Alleen wanneer daarbij naar uw mening wordt afgeweken van de bovengenoemde uitgangspunten kunt u een klacht in dienen.

 

Vereisten voor het indienen van een klacht:

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden via het daarvoor bestemde klachtenformulier. Dit formulier kunt u per e-mail opvragen bij Bureau VRIJ BAAN. Alleen volledig ingevulde klachtenformulieren worden in behandeling genomen

 

Afhandeling van uw klacht door Bureau VRIJ BAAN:

– De ontvangst van uw klacht wordt binnen 10 werkdagen schriftelijk bevestigd door de directie van Bureau VRIJ BAAN.

– Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen wordt u hierover binnen 4 weken na ontvangst van de klacht geinformeerd.

– Uw klacht wordt binnen een termijn van vier weken na indiening van de klacht afgehandeld.

– De directie is belast voor de afhandeling van klachten.

 

Bent u toch nog niet tevreden?

Indien u het niet eens bent met het besluit of niet eens bent met de afhandeling van uw klacht door Bureau VRIJ BAAN, kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

U kunt hen schriftelijk benaderen onder het volgende adres:

Nationale Ombudsman

Bezuidenhoutseweg 151, Postbus 93122

2509 AC Den Haag

De Nationale Ombudsman is telefonisch te bereiken onder het volgende nummer:

0800-3355555